skip to Main Content

Villkor

Senast uppdaterad: 14 april 2019

Läs dessa Villkor (”Villkor”, ”Villkor”) noggrant innan du använder www.projektdirekt.se hemsida (”Tjänsten”) som drivs av ProjektDirekt (”oss”, ”vi” eller ” vår ”).

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten. Villkoren för ProjektDirekt har skapats med hjälp av TermsFeed Generator Generator .

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av ProjektDirekt.

ProjektDirekt har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis från tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att ProjektDirekt inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom alla sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för webbplatser från tredje part eller tjänster som du besöker.

Avslutnings

Vi kan säga upp eller upphöra med tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur ska övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, garantibeskrivning, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Gällande lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol, fortsätter de återstående bestämmelserna i dessa villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår Service och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om Tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 30 dagar innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.

Back To Top