skip to Main Content
OM VÅRA

TJÄNSTER

ProjektDirekt har en unik projektplaneringsmodell – särskilt utvecklad för kulturella och sociala projekt eller verksamheter – som bygger på LFA-metoden, men som utvecklats till en egen modell som kan anpassas efter olika verksamheters behov.

ProjektDirekt kan efter konsultation om vad som passar er verksamhet bäst erbjuda följande tjänster:

PROJEKTPLANERING

Planera projektet eller verksamheten antingen som en workshop eller med ansvariga direkt beroende på hur delaktiga projektgrupp, intressenter och målgrupp ska vara i utformningen. Samma metod används men delaktigheten blir större vid workshop. Projektplanen byggs upp med bakgrunds/nulägesbeskrivning med intressent- problem- och målanalyser samt design av projektet med övergripande mål, projektmål, delmål och aktiviteter.

Efter att en projektplan finns på plats kan ProjektDirekt vara stöd i utformningen av detaljerad budget, tidsplan, finansiering, ansökningar mm. Allt för att projektet eller verksamheten ska få en så stabil grund som möjligt. ProjektDirekt kan vara behjälplig med att i detalj gå igenom de aktiviteter som ska genomföras, tidsätta och budgetera dem. Upprätta en finansieringsplan och utforma ansökningar vid behov.

UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING

Uppföljning – efter att projektet eller verksamheten kommit igång är det bra att följa upp med ett möte eller en workshop för att kolla att projektet är på rätt väg, kanske justera delmålen och aktiviteterna. Det är också en effektiv väg om det tex är ett flerårigt projekt som varje år ska delredovisas till huvudmän, styrgrupp eller finansiärer.

Utvärdering och Redovisning – när projektet väl är till ända ska det ju slutredovisas. Då passar ProjektDirekt modell alldeles utmärkt att göra en sådan. Särskilt om projektet planerats med modellen och målstrukturen finns på plats. Då kan projektet utvärderas mot kriterier som hållbarhet, effektivitet, relevans och påverkan/inflytande.

IMG_0899-min

UTBILDNING

Om ni vill göra planeringen själva men behöver en utbildning de i olika delarna av processen och hur den ska genomföras kan ProjektDirekt skräddarsy en utbildning i LFA-metoden eller ProjektDirekts modell för just era behov. Utbildningen kan även innefatta uppföljnings- och utvärderingskriterier och hur de hänger samman med målstrukturen.

WORKSHOPS

ProjektDirekt har stor erfarenhet av att verka som processledare och moderator för skräddarsydda workshops i alla ovanstående delar. För nya samarbetspartners eller kunder är workshop för planering av projekt och verksamheter oftast det första steget. Det är också det effektivaste sättet att nå delaktighet. Även samverkansprojekt mellan olika organisationer får stor nytta och kännedom om varandras verksamheter genom en workshop för att komma fram till gemensamma nämnare.

PD-moderator

Behöver Du Hjälp Med Ett Projekt?

Back To Top