skip to Main Content

Svenska Internationella Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) stödde ett partnerskap mellan Drakenstein och Kungsbacka kommuner under 2015. Här genomfördes LFA Workshops både i Drakenstein och i Kungsbacka med representanter från olika avdelningar inom båda kommunerna, med politiker samt med målgruppen som var ungdomar. Moderator för workshoparna var Mats Eriksson som nu driver ProjektDirekt. Resultatet blev en tydlig plan för hur samarbetet skulle bedrivas strukturerad enligt LFA-format och som sedan projektledarna från respektive land kunde navigera efter.

Projektmål: Youth in Drakenstein and Kungsbacka have a deeper understanding about their heritage and society and local channels of influence have been established.

Projektledare Åsa Peterson kan berätta mer om samarbetet.

Back To Top