skip to Main Content

En planeringsworkshop genomfördes 2015 med Laces Creations som erhållit stöd för att göra ett utvecklingsprojekt i Nyköpings kommun. Intressentanalys, problem och målträd, designa projektets mål och delmål.

Projektmålet blev:
”Ökad medvetenhet hos ungdomar om rådande samhällsnormer samt stärkt engagemang för ett inkluderande samhälle. ”

Projektet utmynnade i en föreställning som fortfarande spelas runt om i landet.

Sahar Taklimi från Laces Creations kan berätta mer om samarbetet.

Back To Top