skip to Main Content

Ett projekt med stöd av Arvsfonden som började med ungdomars eget initiativ till förändring och gemenskap. Utgångspunkten blev en workshop där bakgrund i form av målgrupper, problem- och målträd togs fram för att sedan utvecklas till de projektmål och aktiviteter som blev grunden till ansökan hos arvsfonden.

Ett övergripande syfte med projektet var att ungdomar med meningsfull sysselsättning skulle känna sig delaktiga i samhället och finna tillhörighet och gemenskap. Projektmål: Dance Culture Dansförening har etablerat en naturligt fungerande länk mellan kultur/samhället och verkliga behov hos ungdomar.

Community X utvecklades till ett mycket lyckat treårigt arvsfondsprojekt som avslutades 2018. ProjektDirekt har varit med hela vägen i projektet med uppföljning och redovisning.

Stina Bojling som var projektledare för Community X kan berätta mer om samarbetet.

Back To Top