skip to Main Content

Ett äldre projekt som avslutades 2009 men som är det största Mats Eriksson varit inblandad och drivande i. Det lade också grunden till det som idag är ProjektDirekt.

Barnens röst – ett SIDA-stött projekt med Svenska ITI som huvudman i Indien och Bangladesh som utökades till Kina, Vietnam och Laos – Mats Eriksson var LFA-moderator från idé till planering, uppföljningar och utvärdering. Ett drygt tio-tal workshops med olika grupper, som mest med grupperingar från fyra olika länder samtidigt med tolkar.

Projektet hade som mål att med verkar till utvecklingen av existerande barnteater i regionen, etablera nya teatergrupper och promota barns eget deltagande i teateraktiviteter – med fokus på svaga grupper.

Ann-Marie Engel, dåvarande generalsekreterare för Svenska ITI, kan berätta mer om samarbetet.

Back To Top