skip to Main Content

5° Celsius är en konstnärligt nyskapande turnerande totalföreställning om de globala hoten mot klimatet. Idén, regin och koreografin är gjord av danskompaniet Twisted Feet och föreställningen har premiär på Stora Teatern i Göteborg hösten 2015. Föreställningen genomfördes i samverkan med Chalmers och innehöll många kringaktiviteter.

ProjektDirekt gjorde inledande och uppföljande workshops, var med och skrev projektbeskrivning och utarbetande av budget, tidplaner och aktiviteter relaterade till föreställningen. ProjektDirekt var även med vid uppföljning och vidareutveckling av projektet till ”Passion for Climate”.

Projektmål: Det finns en innovativ kommunikationsplattform med unga för en hållbar utveckling.

Denny Hultén kan berätta mer om samarbetet.

Back To Top