skip to Main Content
OM

PROJEKTDIREKT

Mats Eriksson

ProjektDirekt TME AB drivs av mig Mats Eriksson som har lång erfarenhet av att jobba med olika typer av projekt inom statlig och kommunal verksamhet, med myndigheter, Sida-projekt och med fria aktörer inom kulturområdet. Jag har också modererat ett flertal workshops oftast baserade på LFA-metoden.

Dessutom har jag jobbat med att formulera och granska ansökningar om bidrag, utformat projektmodeller och drivit egna projekt, mestadels inom kulturområdet. ProjektDirekt har arbetat nära dansgruppen Twisted Feet och modererat ett flertal workshops både för verksamhet och projekt och medverkat vid projektbeskrivningar, budget, aktivitets- och tidsplaner, uppföljningar, redovisningar och utvärderingar samt olika former av ansökningar, helt enkelt ett helhetssamarbete som gett goda resultat.

mats
visionary goal

Mats Eriksson är certifierad LFA-moderator via PCM-group i Bryssel. Workshopmoderator för ett flertal projekt och verksamheter bla:

  • Twisted Feet – många olika projekt och helhetskoncept.
  • ICLD projekt – samarbete Kungsbacka och Drakenstein i Sydafrika.
  • Laces Crew – projektplanering, kommunalt utvecklingsprojekt.
  • Barnens röst – ett SIDA-stött projekt i Indien och Bangladesh.
  • LFA i Kenya och i Zambia med Assitej som huvudman.
  • Samarbete mellan Backa Teater och Al Harah Theatre i Palestina.
PROJEKTDIREKT

EXEMPEL PÅ ARBETE

TWISTED FEET

Sedan 2012 redan innan ProjektDirekt startades har Mats Eriksson regelbundet varit inblandad i Twisted Feets…

läs mer

COMMUNITY X

Ett projekt med stöd av Arvsfonden som började med ungdomars eget initiativ till förändring och…

läs mer

5 DEGREES

5° Celsius är en konstnärligt nyskapande turnerande totalföreställning om de globala hoten mot klimatet. Idén,…

läs mer

PASSWOR(L)D

En planeringsworkshop genomfördes 2015 med Laces Creations som erhållit stöd för att göra ett utvecklingsprojekt…

läs mer

VOICES OF REASON

Svenska Internationella Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) stödde ett partnerskap mellan Drakenstein och Kungsbacka kommuner…

läs mer

BARNENS RÖST

Ett äldre projekt som avslutades 2009 men som är det största Mats Eriksson varit inblandad…

läs mer

Vill du jobba med ProjektDirekt?

Back To Top