skip to Main Content
INTRO

PROJEKTDIREKT

 

 

ProjektDirekt är en processinriktad metod, ledd av en erfaren moderator, som ger din verksamhet struktur, tydlighet och målinriktning – steg för steg. På köpet får du också ett effektivt verktyg för uppföljning och utvärdering.

 

 

 

Läs vidare vad ProjektDirekt kan göra för dig…

MER OM TJÄNSTERNA

VARFÖR PROJEKTDIREKT?

01

Aktivt engagerande deltagande

Ert Projekt förankras och de som berörs bjuds in och kan medverka Direkt.

02

Effektiv process med snabba resultat

Ert Projekt kan sättas igång och börja förverkligas Direkt.

03

Kostnadseffektivt, lättsamt och roligt

Träning i processtänkande gör att ert Projekt Direkt blir självgående.

STEG FÖR STEG

ProjektDirekt erbjuder ett helhetsgrepp, där utgångpunkten alltid är att först skapa en bakgrunds/nulägesbild för att sedan realistiskt designa målen och framtiden. Resultatet blir en enkel överskådlig karta och kompass. Ert projekt kan sedan sättas igång direkt.

PROJEKTPLANERING

Hjälper till att strukturer upp projektidéer enligt en särskild effektiv metodik som hittills aldrig slagit fel.

FÖRDJUPNING

Efter att en projektplan finns på plats kan ProjektDirekt vara stöd i utformningen av detaljerad budget, tidsplan, finansiering, ansökningar mm

UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING

När projektet väl är igång är det lämpligt att följa upp det och se att allt är på rätt väg.

OM WORKSHOPS

DITT RESULTAT I FOKUS

ProjektDirekt har en unik projektplaneringsmodell.

Alla workshops är speciellt anpassade efter era behov, utgår från LFA-metoden men ProjektDirekt har utvecklat egna fungerade varianter med fokus på resultatet. Särskilt lämpade för Kulturområdet och sociala projekt och verksamheter.

  • Planeringsworkshop
  • Planeringsworkshop XL
  • LFA-workshop
  • Uppföljningsworkshop
MER OM WORKSHOPS

Vill Du Jobba Med ProjektDirekt?

Back To Top